Norite sužinoti daugiau?

Atsisiųskite JetPackBook'ą ir sužinokite daugiau apie programuotojo ateitį. Šiame vadove mes pristatome kaip atrodo IT rinka - įrodymus ir komentarus apie ją, daugiau informacijos apie Akademiją ir patarimus iš mūsų Absolventų ir Treneriu. Atsiųskite jau dabar!

Siųskite kursų programą į savo el. Pašto adresą

Sutikimas rinkodaros komunikacijai tikslu gauti pasiūlymus SDA Sp. o ir iš mūsų partnerių.

Sutinku**: Visas sutikimo tekstas Visas sutikimo tekstas: pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 6 staripsnio 1 dalį dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantį Direktyvą 95/46 / EB, sutinku, kad SDA Sp. z o.o. su pagrindine būstine Gdynėje ir partneriai:

*Privalomi laukeliai

**Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas SDA Sp. z o. o įsikūrusi Gdynėje ir partneriuose.

Vartotojo asmens duomenų tvarkytojas yra SDA Sp. z o.o., kurio buveinė registruota Gdynėje (KRS 0000554532, Gdańsk-Północ apylinkės teismas Gdanske, 8-asis komercinis Nacionalinio teismo registro skyrius), NIP 5842741225, 5 000 PLN. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo duomenimis ir juos ištaisyti, išbraukti, apriboti tvarkymą, teisę į duomenų perdavimą, turi teisę pareikšti prieštaravimus, atšaukti sutikimą bet kuriuo metu, nedarant poveikio duomenų tvarkymo teisėtumui, kuris buvo priimtas remiantis sutikimu prieš jį panaikinant. Asmens duomenys bus saugomi iki tol, kol naudotojas atsisakys duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo minėtais tikslais.