Informavimo pareiga

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS IR KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra SDA sp. z o.o įrašyta į Nacionalinio teismo registro verslininkų registrą, kurį tvarko Gdansko apygardos teismas – Północ, Nacionalinio teismo registro VIII komercinis skyrius numeriu 0000554532, kurio NIP yra 5842741225.

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių, susisiekite su mumis šiuo adresu: [email protected]

KOKIAM TIKSLUI IR KAIP ILGAI TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jei jus domina dalyvavimas kursuose ir tuo tikslu pateikiate mums savo asmens duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį) naudodami mūsų vidinę arba išorinę formą (pvz., Evenea, Facebook), veiksmai, kuriais remiantis sudaroma dalyvavimo kursuose sutartis jūsų pasirinkimu arba mūsų teisėtais interesais, bus jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas. Tokiu atveju mes tvarkysime jūsų asmens duomenis tol, kol jūs paprieštarausite arba galiojančių įstatymų nurodytą laikotarpį, t. y. dėl mokesčių ir apskaitos prievolių.

Rinkodaros tikslais jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis jūsų savanorišku sutikimu arba remiantis mūsų teisėtais interesais, kol atšauksite savo sutikimą ar paprieštarausite jūsų duomenų tvarkymui. Jūsų asmens duomenų pateikimas ir sutikimas juos tvarkyti yra savanoriškas. Todėl mes galėsime atsiųsti jums informaciją apie mūsų kursų, darbo pasiūlymus, mokymus ar stažuotes, mūsų organizuojamus renginius ir akcijas, kurias jums paruošime.

Jei kreipsitės į mus dėl kitų nei dalyvavimas kursuose priežasčių, mes tvarkysime jūsų duomenis atsakydami į jūsų užklausą. Duomenys bus tvarkomi tik tą laiką, kuris reikalingas tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami.

KAS IŠ MŪSŲ GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Norint suteikti aukščiausio lygio paslaugas, jūsų asmens duomenys gali būti teikiami subjektams, kurie juos tvarko mūsų vardu, ypač apskaitos, teisinių paslaugų, rinkodaros ar IT paslaugų teikėjams. Mes taip pat teikiame jūsų duomenis tvarkyti subjektams, priklausantiems mūsų kapitalo grupei „SDA Sp. z o.o.“, turinčiai registruotą būstinę Gdynėje (Lenkija), kurių specialistų paslaugomis mes naudojamės. Mes nesidalijame jūsų asmens duomenimis su savo verslo partneriais, nebent jūs tam duotumėte atskirą sutikimą.

KOKIOS JŪSŲ TEISĖS MŪSŲ ATLIEKAMO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ATŽVILGIU?

Jūs turite teisę:

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą  Asmens Duomenų Apsaugos Tarnybos Pirmininkui, jei nuspręsite, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia taikomus įstatymus.

KAIP MES PRITAIKOME SAVO PASLAUGAS JŪSŲ INTERESAMS?

Jūsų pateiktus asmens duomenis analizuoja mūsų darbuotojai, norėdami pateikti pasiūlymą, kuris bus pritaikytas jūsų poreikiams, arba norėdami atsakyti į jūsų klausimus.